Daily report with SRB (5) for day: 21.01.2019

Type Goods
Demand AGRICULTURAL EQUIPMENT, -, POLOVNI SELEKTOR ZA SOJU I POLOVNI EXTRUDER ZA PROIZVODNJU SOJE GRIZA; MONTAŽNI MAGACIN, POVRŠINE 700-800m2, SA BETONSKIM RADOVIMA, TELEHANDLER; POSTAVLJANJE NADZEMNE VLAGE
Supply AGRICULTURAL EQUIPMENT, -, Ekstruder sa presom-kompletna linija za preradu uljarica, soje, suncokreta, uljane repice-polovan
Supply AGRICULTURAL EQUIPMENT, -, SILOSI KAPACITETA 2x200t SA VAGOM OD 60t NA 1ha72ar, MOŽE U ZAKUP, MOŽE DOGOVOR ZA PRODAJU
Supply AGRICULTURAL EQUIPMENT, -, HOLANDSKA SUŠARA ZA STAJSKO ĐUBRIVO KAPACITETA 75t, CENA DOGOVOR
Demand AGRICULTURAL EQUIPMENT, -, kontejner za vage 2.5m širina, dužina nebitna

Daily report with BiH (0) for day: 21.01.2019

Type Goods

Daily report with HR (0) for day: 21.01.2019

Type Goods

Daily report with EXPORT-IMPORT (0) for day: 21.01.2019

Type Goods Country to / from