Daily report with SRB (43) for day: 22.03.2019

Type Goods
Supply CORN, , CENA DOGOVOR
Supply CORN, , 40/1 i 25/1
Supply CORN, , OKOLINA KOVINA.50/1
Demand CORN, , ILI VEŠTAČKI SUV, IZVOZNOG KVALITETA
Supply CORN, , izvozni kvalitet
Demand CORN, , MOZE ROD 2018 14-16%VLAGE, I VEŠTAČKI SUV ROD 2018.
Demand CORN, , JUŽNA BAČKA, SREM, JUŽNI BANAT
Demand CORN, ,
Supply CORN, , do 14% vlaga
Supply CORN, ,
Demand CORN, , I VEŠTAČKI SUV, JUŽNI BANAT, SREM I JUŽNA BAČKA
Demand CORN, , ILI VEŠTAČKI SUV, PARITET DOGOVOR
Supply CORN, , I VESTACKI SUV,100-200t
Demand CORN, , I VESTACKI SUV,100-200t
Supply CORN, ,
Supply CORN, ,
Demand CORN, , FCO OKOLINA NOVOG SADA I BOGOJEVA
Supply CORN, , vlaga do 14%
Supply CORN, ,
Supply CORN, ,
Supply CORN, ,
Demand CORN, , ILI DO 16% VL I VESTACKI SUV,OD 100-500,PARITET NIJE USLOV
Supply CORN, ,
Demand CORN, , prednost južni banat
Demand CORN, ,
Supply CORN, , DO 14%VL
Supply CORN, , FCO JUŽNI BANAT
Demand CORN, , ILI VEŠTAČKI SUV, OKOLINA NOVOG SADA
Supply CORN, , DO 15% VLAGE
Supply CORN, ,
Supply CORN, ,
Supply CORN, , OKOLINA BAČKE TOPOLE
Supply CORN, ,
Supply CORN, , VLAGA 16-17%
Demand CORN, ,
Supply CORN, , VLAGA DO 15%
Supply CORN, , MOGUĆ DOGOVOR ZA FCO LUKA BOGOJEVO 16.00 din/kg+PDV.MOGUĆNOST LAGERA DO 30.04.2019.
Supply CORN, , i prirodno suv do 15% vlage, fco silos požarevac
Supply CORN, , FCO SREM I SEVERNA MAČVA
Supply CORN, , ili prirodno suv, ili 14-16%vlage
Supply CORN, ,
Demand CORN, ,
Demand CORN, , I PRIR.SUV ROD 2018, PARITET SREMA

Daily report with BiH (7) for day: 22.03.2019

Type Goods
Supply CORN, , 50/1
Supply CORN, , 25/1
Supply CORN, ,
Supply CORN, ,
Supply CORN, ,
Supply CORN, , mogućnost kupovine i manjih količina, fco hercegovina
Supply CORN, ,

Daily report with HR (9) for day: 22.03.2019

Type Goods
Supply CORN, ,
Supply CORN, ,
Demand CORN, , ILI SIROV, VECE KOLICINE
Supply CORN, ,
Demand CORN, ,
Demand CORN, ,
Demand CORN, , vece kolicine
Supply CORN, ,
Supply CORN, , PROIZVOĐAČ NIJE U SISTEMU PDV-A

Daily report with EXPORT-IMPORT (8) for day: 22.03.2019

Type Goods Country to / from
Supply CORN, , može i džakiran Srbija Sve države
Supply CORN, , Srbija Sve države
Supply CORN, , Srbija Bosna i Hercegovina
Supply CORN, , Srbija Sve države
Supply CORN, , Srbija Sve države
Supply CORN, , I PRIRODNO SUV Srbija Bosna i Hercegovina
Supply CORN, , Srbija Sve države
Supply CORN, , Hrvatska Srbija