Daily report with SRB (31) for day: 21.01.2019

Type Goods
Supply CORN, , 40/1 i 25/1
Supply CORN, , CENA DOGOVOR
Supply CORN, , izvozni kvalitet
Demand CORN, , ILI VEŠTAČKI SUV.FCO ZAPADNA BAČKA 100T I JUZNI BANAT 200T
Demand CORN, ,
Demand CORN, , ILI VEŠTAČKI SUV
Supply CORN, , DO 15% VLAGE
Demand CORN, , Prirodno ili vestacki suv. FCO Backa
Supply CORN, , sa mogućnošu produzenog lagera, vlaga max14.5%
Supply CORN, , MOGUĆNOST FCO KUPAC
Demand CORN, , ILI DO 16% VL I VESTACKI SUV,OD 100-500,PARITET NIJE USLOV
Demand CORN, , JUŽNA BAČKA, SREM, JUŽNI BANAT
Supply CORN, ,
Demand CORN, , MOZE ROD 2018 14-16%VLAGE, I VEŠTAČKI SUV ROD 2018.
Supply CORN, ,
Supply CORN, ,
Demand CORN, , I VEŠTAČKI SUV, JUŽNI BANAT, SREM I JUŽNA BAČKA
Demand CORN, ,
Supply CORN, ,
Supply CORN, , DO 14% VLAGE
Supply CORN, , do 15% vlage
Demand CORN, , ILI VEŠTAČKI SUV, OKOLINA NOVOG SADA
Demand CORN, ,
Demand CORN, , PARITET DOGOVOR, SA PRODUŽENIM LAGEROM DO 31.01.2019.
Supply CORN, , i prirodno suv do 15% vlage, fco silos požarevac
Supply CORN, , ili prirodno suv, ili 14-16%vlage
Demand CORN, ,
Demand CORN, , I PRIR.SUV ROD 2018, PARITET SREMA
Supply CORN, ,
Supply CORN, ,
Demand CORN, , ILI PRIRODNO SUV, IZVOZNOG KVALITETA

Daily report with BiH (7) for day: 21.01.2019

Type Goods
Supply CORN, , mogućnost kupovine i manjih količina, fco hercegovina
Supply CORN, ,
Supply CORN, ,
Supply CORN, ,
Supply CORN, ,
Supply CORN, ,
Supply CORN, , 50/1

Daily report with HR (3) for day: 21.01.2019

Type Goods
Demand CORN, NEW HARVEST, PIK VINKOVCI VRŠI PRIJEM VEĆE KOLIČINE KUKUURZA ROD 2018.
Demand CORN, ,
Supply CORN, ,

Daily report with EXPORT-IMPORT (5) for day: 21.01.2019

Type Goods Country to / from
Supply CORN, , Srbija Sve države
Supply CORN, , može i džakiran Srbija Sve države
Supply CORN, , Srbija Sve države
Supply CORN, , I PRIRODNO SUV Srbija Bosna i Hercegovina
Demand CORN, , Slovenija Hrvatska